<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=908928349242118&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lär känna framtidens digitala konsumentgrupp

By Tongil Lim - augusti 26, 2020

De flesta inom marknadsföring är nog vana vid uttrycken ”Baby Boomers”, ”Generation X”, och ”Millennials”. Men vad menas egentligen med Generation Z? Vad har den nya generationen för köpvanor och krav på varumärken? Tongil Lim hjälper oss att reda ut begreppet och förklarar även hur vi på bäst sätt når ut till den nya generationen.

 

En smart och ständigt uppdaterad generation. 

Generation Z innefattar åldrarna 4-23 år och personerna i generationen ses som världens första digitala natives. Med det menas att de aldrig har levt utan internetåtkomst och därför är mer införstådda än andra generationer gällande hur det digitala landskapet fungerar, även jämfört med Millennials. 

Som en följd av tillgången till det digitala har den yngre generationen haft bättre tillgång till ett brett spektrum av information som ständigt uppdateras. Generationen ses därför som utbildad, kunnig och självständig. Trots att den är den yngsta av generationer. 

Den digitala uppväxten har även lett till att de yngre är mer vana vid digitala umgängen över stora sociala medier-nätverk. Detta eftersom nästan hälften av alla i Generation Z är anslutna mer än 10h per dag. Det blir helt enkelt naturligt att socialisera där ens vänner är.


Köpstarka, men svåra att övertyga…

Eftersom befolkningen ökar kommer Generation Z snart att utgöra den största generationen i världen. Och det spås även att generationen inom en snar framtid kommer att utgöra hela 40% av den europeiska marknaden. Oftast står föräldrarna för köpen, men dessa inköp görs med påverkan av och rådfrågning med barnen. 

Det är alltså en generation som, både direkt och indirekt, står för en stor del av framtidens köp, och det kan då vara bra att veta att de inte ser så lätt på varumärken. Även om generationen är ung, är den nämligen inte alls så lättvindig och godtrogen som man först kan tro. 

Generation Z har en mer kritisk inställning till varumärken än de äldre generationerna, och låter sig inte påverkas nämnvärt av varumärken med tomma budskap, dubbelmoral och föråldrade sidor. 

När de har varit med om dåligt bemötande eller service, är de dessutom inte rädda för att dela med sig av sitt missnöje. Ungefär 80% delar med sig av dåligt bemötande, på exempelvis supportsidor, och de räknar med att få interagera med handlare. Då förväntar de sig lyhördhet och flexibilitet. 

 

"De flesta har även höga krav gällande så kallade hygienfaktorer som: lagerinformation, brett sortiment, enkla returer, val av betalmetod och snabba leveranser."

 

Säg det, men säg det fort!

En person från generation X har i snitt 5 flikar uppe samtidigt när den surfar. Det gör att uppmärksamheten lätt kan förflyttas när något tråkigt, som en sponsrad annons, dyker upp. Därför gäller det att man snabbt kommunicerar ut ett tydligt och ärligt budskap. 

Det gäller även att hålla sig uppdaterad. Om din e-handel har gamla och långsamma funktioner finns risken att en yngre besökare försvinner snabbare än blixten. 

 

Snabbt, brett, och medskapande är viktiga faktorer. 

En undersökning om vad som får yngre att göra köp visade att hastighet, flera valmöjligheter, och medskapande är otroligt viktiga faktorer för att nå ut till Generation Z. I undersökningen svarade 49% nämligen att ”snabbt hitta rätt produkt” var viktigast när man handlar. 68% svarade i sin tur att ”brett sortiment” var viktigast gällande var man handlar. 55% av svarsresultaten visade att medskapande var viktigt för att välja företag att handla ifrån. 

 

När allt kommer omkring är det ändå priset som går först. 

Målgruppen reagerar starkt på rabatter, nedsänkningar och sidor som faktiskt ser ”billigare ut”. Oftast görs köpen snabbt via mobilen, som faktiskt spås inom en snart framtid konkurrera ut den mer klassiska läderplånboken gällande köp. 

 

Mina bästa tips för att nå målgruppen. 

Efter att ha läst om Generation Z förstår du säkert att målgruppen varken är lättflirtad eller lättlurad och att det krävs hårt arbete bara för att vinna några sekunders uppmärksamhet. Men de absolut viktigaste faktorerna för att nå ut till målgruppen listar jag nedan: 

  • Supersnabb sajt 
  • Tydlig lagerinformation
  • Brett sortiment 
  • Enkla returer
  • Flera val av betalmetod
  • Recensioner 

Ligger du i framkant med alla dessa bitar visar du att du förstår målgruppen och kommer få genklang därefter.