<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=908928349242118&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förstudien: Grunden för en framgångsrik e-handel

By Claudine Fredborg - juni 24, 2020

Förstudien lyfts ofta fram som en viktig del i ett organiserat och kostnadseffektivt e-handelsprojekt. Men vad är egentligen en förstudie? Varför är den värd att investera i? Här beskrivs förstudiens alla delar, och varför den gör ett e-handelsprojekt lönsamt.

Claudine Fredborg jobbar som projektledare och är en del av Jetshops onboarding team som leder förstudiearbetet. Det innebär att hon sköter nykundsrelationer och infasningsarbetet för projekt samt vägleder kunden tidigt i projektet. I sin roll samarbetar hon tätt med designpartnern, integrationsteamet, ESM (E-commerce strategy manager som är dedikerad kundansvarig och e-handelsexpert) och TSS (Technical Solution Specialist som är ansvarig för förarbetet med e-handelns uppsättning), som alla kopplas in tidigt i förstudiearbetet. 

 

En förstudie är ett slags grundarbete där kunden och leverantören tillsammans kartlägger behov och förutsättningar för att kunna skapa en framgångsrik e-handel. I stora drag handlar det om att ge varandra matnyttig information för att säkerställa att uppdraget hålls inom budgetramen och att rätt utrustning och kunskap används för att nå satta mål.

"En förstudie är ett slags grundarbete där kunden och leverantören tillsammans kartlägger behov och förutsättningar för att kunna skapa en framgångsrik e-handel."

 

Mer än bara budget

En förstudie har i klassiska sammanhang syftet att se till att projektet blir tydligt för samtliga parter och att risker för att budgeten skenar iväg minimeras. För Jetshops del handlar det även om att nå insikter och att hitta möjligheter i företaget som kan hjälpa det att lyfta till nya höjder. Därför hålls tre gedigna workshops där Jetshop agerar som både teknisk leverantör och erfaren kunskapspartner. 

 

Ett gemensamt utbyte

Blogg-förstudie (kopia)-1

Förstudien börjar med att Jetshops skickar ut en samling frågor för kunden att svara på. Oftast gäller frågorna referenser, produkter och tekniska önskemål. Frågorna som kunden svarar på utgör sedan underlag för tre workshops där säljare, projektledare, integrationsledare, designpartner och ESM tillsammans går igenom projektets alla delar. Under alla tre workshops har Jetshops ESM en viktig funktion. Genom att vara med under samtliga workshops för att agera strategiskt bollplank och komma med djupgående analyser till bordet säkras en utmärkt förstudie. 

 

Den första workshopen

Under den första workshopen diskuteras de mer övergripande delarna av e-handeln: hur den övergripande designen och funktionen ska vara. Designpartnern har alltså här en viktigt roll i diskussionen, och ESM förser kunden med tips om trender och infallsvinklar ur ett strategiskt e-handelsperspektiv. 

 

Den andra workshopen 

Här flyttas fokus från det mer övergripande till de istället mer tekniska bitarna, exempelvis vilka ERP- och kringsystem kunden vill koppla och vilka integrationer som behöver göras. ESM kommer även med analyser om affärens områden och förbättningsområden. Ett förstudiedokument tar även form med syftet att beskriva projektets gång från start till mål.

 

Den tredje workshopen 

I den sista workshopen summeras allt i en slutgiltig förstudie-presentation. Där finns en grov projektplan med tidslinje från början till slut. Det presenteras dessutom integrationsbilagor och systemkartor. Designpartner går även utförligt igenom hur e-handeln ska se ut och ESM går tillsammans med projektledaren igenom en tabell med förväntningar av både kund och leverantör gällande vad som ska genomföras. 

 

Efter att förstudien är färdig

När förstudien är färdig är företagets målbild och väg dit tydligt krattad och e-handelsprojektet kan ta vid. Förstudien används sedan som en stöttepelare för alla som är inblandade i projektet. Och är den rätt utformad ser den även till att e-handelsprojektet får ett storslaget resultat.